NAUKA CZYTANIA DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH. CZYTAMY ZDANIA.

NAUKA CZYTANIA DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH. CZYTAMY ZDANIA.

NAUKA CZYTANIA DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH. CZYTAMY ZDANIA. Pomoc edukacyjna przeznaczona dla dzieci z dysfunkcjami wzroku. Dziecko uczy się czytać zdania, co przy dysfunkcji wzroku może być trudne. Dziecko uczy się łączyć słowa w proste zdania oraz zrozumieć ich znaczenie. Wprowadzone są dostosowania konieczne przy dysfunkcji wzroku. Ilustracje są bardzo wyraźne. Ilustracje oraz litery są powiększone i uproszczone graficznie. Wyrazy pisane są literkami dużymi oraz literkami małymi. Plansze są dostosowane do wymagań edukacyjnych dziecka słabowidzącego. Zawierają  powiększenia, uproszczenia wizualne, kontrasty. Plik składa się z 35 stron: 32 plansze do nauki czytania oraz 3 strony opisu pracy z dzieckiem.

Kategorie ogólne Edukacja specjalna
Klasa/wiek 5-6 lat, 6-7 lat, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 31 - 40
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica
Dodatkowe notatki dla rodzica NAUKA CZYTANIA DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH. CZYTAMY ZDANIA.
Średni czas aktywności ponad 120 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Mamotatopokazmi - pomoce edukacyjne dla dzieci słabowidzących

Zajmujemy się pedagogiką specjalną z zakresu tyflopedagogiki oraz funkcjonalnej diagnozy widzenia. Pracujemy z dziećmi słabowidzącymi, niedowidzącymi oraz niewidomymi z widzeniem szczątkowym. Zajmujemy się edukacją dzieci z dysfunkcjami wzroku oraz dziećmi ze specyficznymi problemami edukacyjnymi.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *