NAUKA CZYTANIA DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH. PIERWSZE SŁOWA. Plik PDF do samodzielnego wydruku.

NAUKA CZYTANIA DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH. Pierwsze słowa

NAUKA CZYTANIA DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH. PIERWSZE SŁOWA. Plik PDF do samodzielnego wydruku. Przeznaczenie: niedowidzenie, słabowidzenie, problemy z przetwarzaniem wzrokowym (również w zakresie Spektrum Autyzmu), wysokie wady wzroku, nawracający zez, podejrzenie dysleksji, afazja, dyspraksja. Plik zawiera 48 stron. Materiał zawiera zwierzęta , wyrazy oraz dokładną instrukcję postępowania: jak przygotować pomoce, jak pracować z dzieckiem, jak rozmawiać z dzieckiem z dysfunkcją wzroku. Ilustracje są uproszczone i dostosowane do dysfunkcji wzroku. Litery powiększone i proste wizualnie. Wydruki najlepiej jest zalaminować oraz pociąć wg opisu. Tak przygotowane pomoce należy prezentować na czarnym lub ciemnym tle. Pomoce zawierają proste wyrazy oraz różne wielkości liter, aby wybrać najlepszą wielkość czcionki dla konkretnego dziecka.

Kategorie ogólne Edukacja specjalna
Klasa/wiek 4-5 lat, 5-6 lat, 6-7 lat, Klasa 1, Klasa 2
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne .pdf
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Mamotatopokazmi - pomoce edukacyjne dla dzieci słabowidzących

Zajmujemy się pedagogiką specjalną z zakresu tyflopedagogiki oraz funkcjonalnej diagnozy widzenia. Pracujemy z dziećmi słabowidzącymi, niedowidzącymi oraz niewidomymi z widzeniem szczątkowym. Zajmujemy się edukacją dzieci z dysfunkcjami wzroku oraz dziećmi ze specyficznymi problemami edukacyjnymi.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *