Opinia nauczyciela do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej-wzór

Materiał cyfrowy

Dokument pedagoga specjalnego, wzór opinii do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacyjny, klasa 8.

Kategorie ogólne Edukacja specjalna
Klasa/wiek Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Inne
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *