Poetyckie eliksiry. Środki artystyczne. Środki stylistyczne

Materiał cyfrowy

Dzięki karcie pracy Poetyckie eliksiry uczniowie poznają i utrwalają środki artystyczne w nietuzinkowy sposób.
Metafora – czerwony, epitet – żółty, archaizm – granatowy? Fikuśne buteleczki? Dlaczego nie! Przecież poeci i pisarze to czarodzieje słowa, natomiast w kontekście bogactwa środków poetyckich często mówimy o magii słowa.
Notatka umożliwia stworzenie kolorowej legendy zaznaczania środków stylistycznych w tekstach literackich.
Wyróżniono kilka magicznych buteleczek do zapisania definicji środków poetyckich sprawiających największe trudności w rozpoznawaniu.
Przyda się w szczególności podczas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty, ale młodsi też na pewno skorzystają.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Polonistyczne rozgrywki

Karty pracy, ćwiczenia, gry, stacje zadaniowe i escape roomy. Lektury 4-8, zagadnienia gramatyczne, ortografia i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.
Jesteśmy także na Facebooku.
polonistycznerozgrywki@gmail.com

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *