Polska i Polacy w czasie I wojny światowej

Materiał cyfrowy

Notatka w formie pytań i odpowiedzi dotycząca zagadnień związanych z udziałem Polaków w I wojnie światowej oraz odzyskaniem niepodległości w wyniku postanowień traktatu wersalskiego, przygotowana dla klasy 7 według podstawy programowej nauczania historii w szkole podstawowej (Podstawa programowa – Historia – Szkoła podstawowa IV-VIII) oraz karta pracy z wolnymi miejscami do uzupełnienia, ułatwiająca trwałe zapamiętanie wiadomości. 

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7
Przedmiot Historia
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 4
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica Wiadomości z tego zakresu zajmują 1.5 strony A4. Skumulowanie informacji wpływa na motywację do uczenia się, gdyż niewielka objętość sprawia wrażenie, że materiału nie jest dużo. Karta pracy zbudowana jest analogicznie do notatki, a ustne lub pisemne wypełnienie luk w tekście daje satysfakcję, pozwala na utrwalenie wiadomości oraz intensywnie ćwiczy pamięć wzrokową. Materiał ten wchodzi w skład dwóch zestawów pt. Europa w dobie I wojny swiatowej – jeden z nich zawiera notatki i karty pracy, a drugi same notatki (dostępne na stronie). Przed wydrukowaniem proszę w ustawieniach drukarki wybrać opcję ,,dopasuj do strony”.
Średni czas aktywności 60 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności Opanowanie wiadomości zajmuje trzynasto- czternastoletniemu do 1 godziny pracy.

skutecznik historyczny

Mam doktorat humanistyczny i pracuję naukowo, a prywatnie jestem matką, która stara się możliwie najskuteczniej pomóc córce w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Zbieram więc doświadczenia w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, starając się uczynić wiedzę z historii najbardziej przyswajalną dla mojego dziecka. W ubiegłym roku szkolnym, tak jak w poprzednich latach, uczyło się z przygotowanych przeze mnie notatek. Nie było oceny niższej niż celujący 🙂

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *