Polska w XV i XVI w. – komplet notatek

Materiał cyfrowy

Zestaw notatek w formie pytań i odpowiedzi w zakresie gospodarki, kultury i historii politycznej Polski w XV i XVI w. przygotowany dla klasy 6 według podstawy programowej nauczania historii w szkole podstawowej (Podstawa programowa – Historia – Szkoła podstawowa IV-VIII). 

Notatki podzielone są na następujące dziedziny: 1. Historia polityczna Polski w XV–XVI w. (w tym: wydarzenia z czasu panowania Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta i elekcja Henryka Walezego); 2. Wszystko o szlachcie (w tym: charakterystyka szlachty, jej praw i obowiązków względem państwa oraz ustroju nazywanego demokracją szlachecką, co trzeba wiedzieć o folwarkach szlacheckich?, ekonomiczne i polityczne podstawy funkcjonowania folwarków szlacheckich); 3. Kultura i społeczeństwo w XV–XVI w. (w tym: renesans i społeczeństwo wielonarodowe i wielowyznaniowe).

Kategorie ogólne Edukacja domowa
Klasa/wiek Klasa 6
Przedmiot Historia
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

skutecznik historyczny

Mam doktorat humanistyczny i pracuję naukowo, a prywatnie jestem matką, która stara się możliwie najskuteczniej pomóc córce w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Zbieram więc doświadczenia w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, starając się uczynić wiedzę z historii najbardziej przyswajalną dla mojego dziecka. W ubiegłym roku szkolnym, tak jak w poprzednich latach, uczyło się z przygotowanych przeze mnie notatek. Nie było oceny niższej niż celujący 🙂

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *