Polska w XVI-XVII w. Wojny i kultura baroku (komplet notatek)

Materiał cyfrowy

Zestaw notatek w formie pytań i odpowiedzi w zakresie dziejów i kultury Polski w XVI-XVII w.,  przygotowany dla klasy 6 według podstawy programowej nauczania historii w szkole podstawowej (Podstawa programowa – Historia – Szkoła podstawowa IV-VIII).

Notatki podzielone są na następujące działy: 1. Wojny i kryzys w Rzeczpospolitej; 2. Epoka baroku i kultura szlachecka w Polsce; 3. Zestawienie najważniejszych dat ułożonych w porządku chronologicznym.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 6
Przedmiot Historia
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

skutecznik historyczny

Mam doktorat humanistyczny i pracuję naukowo, a prywatnie jestem matką, która stara się możliwie najskuteczniej pomóc córce w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Zbieram więc doświadczenia w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, starając się uczynić wiedzę z historii najbardziej przyswajalną dla mojego dziecka. W ubiegłym roku szkolnym, tak jak w poprzednich latach, uczyło się z przygotowanych przeze mnie notatek. Nie było oceny niższej niż celujący 🙂

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *