Polska w XVIII w.: Wettinowie, rozbiory, oświecenie. Komplet notatek i kart pracy

Materiał cyfrowy

Zestaw notatek w formie pytań i odpowiedzi do zagadnień dotyczących kultury i dziejów Rzeczpospolitej XVIII w., przygotowany dla klasy 6 według podstawy programowej nauczania historii w szkole podstawowej (Podstawa programowa – Historia – Szkoła podstawowa IV-VIII) oraz komplet kart pracy zawierających luki w treści wymagające uzupełnienia ustnego lub pisemnego. Uaktualniony wyciąg z notatek maturalnych do egzaminu pisemnego i ustnego z historii.

Notatki i karty pracy podzielone są na następujące dziedziny: 1. Rzeczpospolita Obojga Narodów w 1. połowie XVIII w. Panowanie Augusta II Mocnego i Augusta III; 2. Pierwszy rozbiór Polski; 3. Kultura polska w dobie oświecenia; 4. Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja, drugi rozbiór Polski; 5. Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski; 6. Kalendarium wydarzeń (XVI–XVII w.).

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 6
Przedmiot Historia
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 2
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica Poszczególne tematy, poza jednym zajmującym 2 strony A4, mieszczą się na pojedynczych kartach, co dobrze wpływa na motywację do uczenia się. Karta pracy zbudowana jest analogicznie do notatki, a ustne lub pisemne wypełnienie luk w tekście daje satysfakcję, pozwala na utrwalenie wiadomości oraz intensywnie ćwiczy pamięć wzrokową.
Średni czas aktywności ponad 120 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności Opanowanie pojedynczego modułu (notatka + karta pracy) zajmuje dziecku dwunastoletniemu do 30 min. pracy. Pakiet zawiera pięć modułów.

skutecznik historyczny

Mam doktorat humanistyczny i pracuję naukowo, a prywatnie jestem matką, która stara się możliwie najskuteczniej pomóc córce w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Zbieram więc doświadczenia w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, starając się uczynić wiedzę z historii najbardziej przyswajalną dla mojego dziecka. W ubiegłym roku szkolnym, tak jak w poprzednich latach, uczyło się z przygotowanych przeze mnie notatek. Nie było oceny niższej niż celujący 🙂

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *