Polska XV–XVI w. Dzieje polityczne, ekonomia i gospodarka – komplet notatek i kart pracy

Materiał cyfrowy

Zestaw notatek w formie pytań i odpowiedzi w zakresie gospodarki, kultury i historii politycznej Polski w dobie demokracji szlacheckiej, przygotowany dla klasy 6 według podstawy programowej nauczania historii w szkole podstawowej (Podstawa programowa – Historia – Szkoła podstawowa IV-VIII) oraz komplet kart pracy zawierających luki w treści wymagające uzupełnienia ustnego lub pisemnego.

Notatki i karty pracy podzielone są na następujące dziedziny: 1. Wojny za czasów ostatnich Jagiellonów; 2. Unia Lubelska; 3. Narodziny i rozkwit renesansu w Polsce; 4. Henryk Walezy – pierwszy król elekcyjny; 5. Szlachta polska XV–XVI w. Ustrój demokracji szlacheckiej: prawa i obowiązki obywatelskie; 6. Ekonomiczne podstawy gospodarki polskiej w dobie demokracji szlacheckiej XV–XVI w.; 7. Wielonarodowe i wielowyznaniowe społeczeństwo Polski XV–XVI w. 8. Kalendarium wydarzeń (2. połowa XV–XVI w.).

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 6
Przedmiot Historia
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 15
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica Dobre wrażenie na dziecku robi fakt, że do nauczenia się jednego modułu potrzebny jest materiał mieszczący się na 1 stronie A4. Karta pracy jest skonstruowana analogicznie, więc wypełnienie luk sprawia przyjemność, ale jednocześnie utrwala wiedzę.
Średni czas aktywności ponad 120 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności Zestaw zawiera siedem modułów (notatka + karta pracy). Wypełnienie pojedynczej karty wraz z nauczeniem się materiału zajmuje dwunastolatce od 30 do 45 min.

skutecznik historyczny

Mam doktorat humanistyczny i pracuję naukowo, a prywatnie jestem matką, która stara się możliwie najskuteczniej pomóc córce w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Zbieram więc doświadczenia w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, starając się uczynić wiedzę z historii najbardziej przyswajalną dla mojego dziecka. W ubiegłym roku szkolnym, tak jak w poprzednich latach, uczyło się z przygotowanych przeze mnie notatek. Nie było oceny niższej niż celujący 🙂

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *