Polska XV–XVI w. Dzieje polityczne, ekonomia i gospodarka. NOTATKI

Materiał cyfrowy

Zestaw notatek w formie pytań i odpowiedzi w zakresie gospodarki, kultury i historii politycznej Polski w dobie demokracji szlacheckiej, przygotowany dla klasy 6 według podstawy programowej nauczania historii w szkole podstawowej (Podstawa programowa – Historia – Szkoła podstawowa IV-VIII).

Notatki podzielone są na następujące dziedziny: 1. Wojny za czasów ostatnich Jagiellonów; 2. Unia Lubelska; 3. Narodziny i rozkwit renesansu w Polsce; 4. Henryk Walezy – pierwszy król elekcyjny; 5. Szlachta polska XV–XVI w. Ustrój demokracji szlacheckiej: prawa i obowiązki obywatelskie; 6. Ekonomiczne podstawy gospodarki polskiej w dobie demokracji szlacheckiej XV–XVI w.; 7. Wielonarodowe i wielowyznaniowe społeczeństwo Polski XV–XVI w. 8. Kalendarium wydarzeń (2. połowa XV–XVI w.).

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 6
Przedmiot Historia
Dokumenty
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 8
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica Poszczególne tematy mieszczą się na pojedynczych stronach A4 (w jednym przypadku 1,2 strony), co dobrze wpływa na motywację do uczenia się, gdyż zakres (przynajmniej ten wizualny) nastraja dziecko optymistycznie.
Średni czas aktywności ponad 120 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności Opanowanie pojedynczej notatki zajmuje dziecku dwunastoletniemu do 20 min. pracy. Pakiet zawiera siedem notatek + kartę "ważne daty". Przed wydrukowaniem materiałów proszę w ustawieniach drukowania wybrać opcję „dopasuj do strony”.

skutecznik historyczny

Mam doktorat humanistyczny i pracuję naukowo, a prywatnie jestem matką, która stara się możliwie najskuteczniej pomóc córce w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Zbieram więc doświadczenia w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, starając się uczynić wiedzę z historii najbardziej przyswajalną dla mojego dziecka. W ubiegłym roku szkolnym, tak jak w poprzednich latach, uczyło się z przygotowanych przeze mnie notatek. Nie było oceny niższej niż celujący 🙂

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *