Pomysły i scenariusze na GODZINĘ WYCHOWAWCZĄ

Materiał cyfrowy

Pomysły i scenariusze na GODZINĘ WYCHOWAWCZĄ. Dla grup klasowych 3-8, lub wyżej dla dzieci z Aspergerem i problemami społecznymi. Dzieci same nadają poziom. Zestaw ma 113 stron (e-book, plik pdf do własnego wydruku).

W środku znajdziesz propozycje przeprowadzenia tematów:

 1. NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA W GRUPIE ( LIZUSOSTWO, DONOSICIELSTWO, OBMAWIANIE, WYŚMIEWANIE ITP.)
 2. CZY NIEPOWODZENIA POMAGAJĄ NAM DOJŚĆ DO CELU?
 3. DYSKUSJA JAKO JEDNA Z FORM OSIĄGANIA CELU
 4. AGRESJA I WULGARYZMY W WYRAŻANIU EMOCJI I ICH WPŁYW NA KREOWANIE KONTAKTÓW MIĘDZY LUDŹMI
 5. KOLEŻEŃSTWO, KUMPLOSTWO, PRZYJAŹŃ, MIŁOŚĆ – RÓŹNICE
 6. ROLA WSPÓŁPRACY I POMOCY W OSIĄGANIU CELÓW W GRUPIE I INDYWIDUALNIE
 7. ROLA ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO, SYTUACJI POLITYCZNO- GOSPODARCZEJ, KULTURY, TRADYCJI I RELIGII
 8. KŁÓTNIA – WYRAŻANIE ZŁOŚCI I GNIEWU
 9. KRYTYKA – WYRAŻANIE ZŁOŚCI I GNIEWU
 10. MÓWIENIE “NIE” A AUTORYTET W GRUPIE
 11. DOSTRZEGANIE PRZEMOCY W ŚRODOWISKU RÓWIEŚNICZYM I REAGOWANIE
 12. DOJRZAŁOŚC PSYCHICZNA, FIZYCZNA, EMOCJONALNA I SPOŁECZNA
 13. PRACA TWÓRCZA I ODTWÓRCZA
 14. MEDIA I WSZYSTKO NA SPRZEDAŻ?

Do każdego tematu możesz zastosować ten sam schemat:

 1. Podzielcie się na 2/3/4 grupy.
 2. Macie za zadanie poprzez burzę mózgów omówić w grupie dany problem, zapisać swoje skojarzenia, swoje zdanie na ten temat itp.
 3. Przedstawcie wyniki pracy na tle klasy.
 4. Do każdego wyrażenia dopiszcie swoją klasową definicję.
 5. Przedyskutujcie, jak takie zachowania wpływają na wasze klasowe grono.
 6. Podsumujcie wasze wnioski.

Po zakupie zestawu otrzymasz 2 pliki. Plik standardowy i ten sam plik dla oszczędnego wydruku (bez niektórych elementów tła).

Zestaw ma 113 stron (e-book, plik pdf do własnego wydruku).

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Rozwój społeczno-emocjonalny
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne .pdf
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *