POWTÓRKOWE STACJE ZADANIOWE Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Materiał cyfrowy

Oferuję zestaw 27 Stacji zadaniowych dla uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Stacje zawierają odwołania do następujących tematów:

 • treść lektur obowiązkowych omawianych w klasach 7-8;
 • ortografia i interpunkcja;
 • krótkie formy wypowiedzi i wypowiedź argumentacyjna;
 • typy zdań;
 • części mowy i części zdania;
 • imiesłowy;
 • rodzaje i gatunki literackie;
 • interpretacja plakatów i ikon;
 • style języka;
 • środki stylistyczne;
 • treść i zakres wyrazu;
 • słowotwórstwo;
 • typy komizmu;
 • zróżnicowanie słownictwa;
 • mowa zależna i mowa niezależna;
 • poprawność językowa.

Zestaw można wykorzystać podczas lekcji powtórzeniowych przed egzaminem ósmoklasisty.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 51 - 60
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności 90 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

MartynaJulia

Polonistka w szkole podstawowej, korepetytorka i twórczyni materiałów edukacyjnych. Prywatnie miłośniczka starych książek, gór, rękodzieła i kolorowych ubrań. Tworzę materiały edukacyjne, w których staram się zawrzeć świeże spojrzenie na znane kwestie i odczarować wszelkie problematyczne tematy. 🙂

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *