Prezentacja – zdania złożone współrzędnie

Materiał cyfrowy

Plik pdf

Zawiera 17 slajdów.

  • co to jest zdanie złożone
  • co to jest zdanie złożone współrzędnie
  • rodzaje zdań współrzędnie złożonych
  • rozpisany każdy rodzaj zdania: definicja, spójniki, przykład, wykres
Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *