Procedury / standardy ochrony małoletnich – dokument – 19 stron

Materiał cyfrowy

Standardy Ochrony Małoletnich w Jednostkach Oświatowych

Standardy ochrony małoletnich zostały opracowane w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych. Odzwierciedlają one zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. O zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2023 r. Poz. 1606). Poniższe standardy stanowią ramy działania dla wszystkich pracowników i osób zaangażowanych w działalność edukacyjną i opiekuńczą.

Dokument zawiera 10 pkt:

1.     1. Kodeks Bezpiecznych Relacji Personel – Dziecko

Zasady zapewniające bezpieczne relacje miedzy małoletnim a personelem placówki lub organizatora a w szczególności zachowania niezadowolone wobec małoletnich.

2. Procedura interwencji oraz osoby odpowiedzialne

Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletnich;

Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw na szkole małoletnich zawiadomienie sadu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji które posiadają takie uprawnienia osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”;

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielnie mu wsparcia;

3. Dokumentowanie zgłoszeń

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

4. Ewaluacja standardów

Zasady przeglądu i aktualizacji standardów – co najmniej raz na 2 lata

5. Edukacja personelu i osoby odpowiedzialne za ten proces

 

Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności

6. Informowanie rodziców i dzieci o standardach

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;

Standardy sporządza się mając na względzie konieczność ich zrozumienie przez osoby małoletnie

Podmioty udostępniają standardy na swoje stronie internetowej oraz wywieszają w widocznym miejscu w swoim lokalu, w wersji zupełnej oraz skróconej przeznaczonej dla małoletnich Wersja skrócona zawiera informacje istotne dla małoletnich.

7. Kodeks bezpiecznych relacji dziecko – dziecko

Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji miedzy małoletnimi a w szczególności zachowania niedozwolone

8. Bezpieczny dostęp do Internetu

 

Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;

 

Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w siedzi Internet oraz utrwalonymi iw innej formie

9. Plan wsparcia po ujawnieniu krzywdzenia

 

Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

10. Sytuacja dzieci ze specjalnymi potrzebami
W standardach uwzględnia się sytuacje dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzeba edukacyjnymi.

Dokument zawiera 19 stron. 
Dokumentacja w formie edytowalnej, umożliwiająca dostosowanie wzoru do potrzeb własnej jednostki. 

Kategorie ogólne Dokumentacja nauczyciela
Klasa/wiek 2-3 lata, 3-4 lata, 4-5 lat, 5-6 lat, 6-7 lat, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Rozwój społeczno-emocjonalny
Dokumenty .docx
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 19
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności ponad 120 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

aniazajaczek

Jestem Ania i od 2015 roku pracuje jako nauczycielka przedszkola, wykorzystuję w swojej pracy metodę Fröbla oraz Daltona. Ponadto, jestem aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Moją pasją jest tworzenie scenariuszy, dekoracji, zabaw i zadań aktywizujących dla dzieci oraz kart pracy, które pomagają dzieciom w rozwijaniu umiejętności i odkrywaniu świata. Chciałabym podzielić się z Tobą moimi materiałami, abyśmy mogli razem wspierać rozwój edukacyjny dzieci. ❤️

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *