Projekt wychowawczy aktywizujący różne podmioty szkolne

Materiał cyfrowy

Propozycja dwuletniego klasowego projektu wychowawczego realizowanego w kl. II-III. Projekt jest integralną częścią szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego. W jego realizację aktywnie włączeni są rodzice, inni nauczyciele i uczniowie oraz szkolni specjaliści. Prezentowałam go w Warszawie na ogólnopolskiej konferencji „Inspiracje Wczesnoszkolne”. Projekt wychowawczy

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 1-3)
Klasa/wiek Klasa 2, Klasa 3
Przedmiot Materiały na zajęcia wychowawcze
Dokumenty .docx
Pliki graficzne .jpg
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Aska

Mam 36 lata stażu. Uczę w wiejskiej szkole podstawowej w Strzelcach Świdnickich. Jestem pasjonatką edukacji wczesnoszkolnej. Dlatego mogę poszczycić się wieloma osiągnięciami w tej dziedzinie: jestem autorką programów i projektów edukacyjnych, w tym wychowawczych, innowacji pedagogicznej, scenariuszy niestandardowych zajęć. Uwielbiam pracę metodą projektu, stacyjną i laboratoryjną oraz problemową. Obecnie przygotowuję się do wprowadzenia eksperymentu pedagogicznego. Uczę też plastyki w klasach IV-VII. Tu także odnoszę sukcesy. Mam wielu laureatów w konkursach na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *