Przekrojowy sprawdzian z zakresu fleksji

Materiał cyfrowy

Sprawdzian wiadomości z zakresu fleksji, obejmujący wiedzę o wszystkich częściach mowy oraz ich odmianie. Sprawdzian weryfikuje następujące umiejętności:

– rozpoznawanie odmiennych i nieodmiennych części mowy w tekście (fragment prozy A. Sapkowskiego),

– określanie formy gramatycznej podanych czasowników, 

– rozpoznawanie imiesłowów w zdaniach, 

– stosowanie imiesłowów w zdaniach, 

– stosowanie strony czynnej i biernej czasownika, 

– rozpoznawanie nieosobowych form czasownika, 

– tworzenie form czasownika zgodnie z instrukcją, 

– stopniowanie przymiotników i przysłówków, 

– tworzenie prawidłowych form liczebników oraz rozpoznawanie ich typów, 

– rozpoznawanie różnych typów zaimków w tekście, 

– znajomość różnych partykuł. 

Sprawdzian zawiera także zadanie dodatkowe niewykraczające poza zakres wiedzy wynikającej z podstawy programowej. 

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty .docx
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 3
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Nie
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności do 45 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

multipolski

Jestem polonistką z dziesięcioletnim stażem pracy w szkole.

Spędziłam mnóstwo czasu na przygotowaniu materiałów dla moich uczniów w czasie pracy zdalnej - może komuś się coś przyda.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *