Przygotowanie do napisania listu

Materiał cyfrowy

Lekcja 3- Przygotowanie do napisania listu. – polecam tę lekcję na co najmniej 2 godz. lekcyjne

Materiał zawiera:

§  cel i nacobezu,

§  wzór listu ze wskazówkami dla ucznia,

§  słownictwo do listu,

§  nacobezu w formie pytań do samooceny- uczeń po pierwszym samodzielnym napisaniu listu stosuje je, aby dokonać autokontroli i podjąć decyzję, czy oddaje do sprawdzenia pracę czy chce ją poprawić.

§  nacobezu ze wskazówkami do informacji zwrotnej. Uczeń otrzymuje od nauczyciela tę wklejkę po pierwszej poprawie listu. Kiedy odda pracę do sprawdzenia , nauczyciel wykorzystuje tę wklejkę do informacji zwrotnej. Można we wskazówkach zapisanych na kartce podkreślić na zielono to, co w pracy jest dobrze, a na czerwono to, co jest źle. Na koniec wystarczy podać wskazówki, co i jak poprawić, Dzięki tej wklejce nauczyciel oszczędza czas i szybciej przekazuje informację zwrotną.

§  kryteria oceny listu,

§  refleksję po lekcji,

§  pracę domową w formie wklejki.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6
Przedmiot Język polski
Dokumenty .docx
Pliki graficzne .jpg
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 10
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Nie
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności 90 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Za_Inspiruj_Się

Jestem trenerką, coachem, nauczycielką jez. polskiego w szkole podstwowej, a także egzaminatorką OKE w zakresie jęz. polskiego. Pracuję również jako wykładowca . Specjalizuję się w myśleniu krytycznym, wspomaganiu w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, The Coaching Maps i treningu umiejętności społecznych. Jestem autorką trzech kursów internetowych z wykorzystania narzędzi krytycznego myślenia dla nauczycieli jęz. polskiego. Jestem mentorką w programie Szkoły Uczącej się pn. Ok Zeszyt.
Dzieliłam się swoim doświadczeniem podczas I Kongresu TOC w Gdańsku nt. Od krytycznego myślenia do kreatywnych rozwiązań i podczas Międzynarodowego Kongresu Myślenia Krytycznego w Gdańsku oraz podczas V Forum Oświatowego w Szczecinie. Jestem autorką scenariuszy z jęz. polskiego dla kl. VII oraz kart pracy dla kl. IV z jęz. polskiego do nowego cyklu podręczników WSIP. Stworzyłam również cykl szkoleń i materiałów dla nauczycieli w zakresie oceniania motywującego, myślenia krytycznego, marketingu lekturowego, zadań edukacyjnych, nowoczesnych technologii.
Na co dzień jestem nauczycielem praktykiem wykorzystującym na swoich lekcjach metody, narzędzia techniki rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów. Wspólnie osiągamy wysokie wyniki z jęz. polskiego na egzaminach ósmoklasisty. Lubię swoją pracę, bo przynosi mi dużo radości. Lubię tworzyć materiały dla swoich uczniów , bo dzięki temu widzę ich radość , zaangażowanie i wdzięczność. Tym samym chcę się dzielić z innymi.
Zapraszam też na moją stronę na facebooku: https://tiny.pl/dxh74

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *