Quo vadis-memory-bingo

Materiał cyfrowy

Jak szybko i z uśmiechem uporządkować bohaterów fikcyjnych i historycznych? Kto reprezentował chrześcijan, a kto Rzymian? Przygotowana przeze mnie gra może pomóc w podsumowaniu galerii postaci. Memory bingo „Quo vadis” to połączenie dwóch słynnych gier. Każdy uczeń/grupa otrzymuje jedną główną kartę z daną „frakcją”, na której będzie umieszczał wylosowane kafelki. Wycinamy kafelki z postaciami z lektury i monety. Następnie kładziemy je obrazkami do dołu. Uczniowie po kolei odkrywają kafelki. Jeśli trafili na postać, która pasuje do ich głównej karty, mogą umieścić monetę na swojej planszy, a wylosowany kafelek odkładają na poprzednie miejsce. Jeśli dana postać nie należy do ich „frakcji”, odkładają ją na poprzednie miejsce (dla utrudnienia można pomieszać znów kafelki). Wygrywa ten gracz, który nie tylko zbierze wszystkie postaci, ale po umieszczeniu wszystkich monet krzyknie „Bingo!”. Po zakończonej rozgrywce uczniowie mogą przykleić uzupełnioną kartę w zeszycie – jako notatkę syntezującą materiał. Sposób doskonały na powtórki. W pliku znajdują się dwa zestawy, tj. materiał dla 4. graczy lub 4. grup.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Nierowno pod zeszytem

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *