Ramowy i szczegółowy plan wydarzeń do książki Kornela Makuszyńskiego “Szatan z siódmej klasy” – szkolna gra karciana typu „podaj dalej”

Materiał cyfrowy

Gra składa się z 19 kart, odpowiadających pojedynczym punktom ramowego planu wydarzeń. Jeśli osób w klasie jest o kilka więcej, można wydrukować kilka kart „jokerów”, dających status obserwatora gry. Jeśli w klasie jest mniej niż 19 osób, nadwyżkę kart można rozdać chętnym, jeśli klasa liczy dokładnie 19 osób, a ktoś jest nieobecny to kartę przeznaczoną dla tej osoby otrzymuje jej sąsiad lub sąsiadka z ławki (w ten sposób zyskuje ona dwie karty).

Karta do gry składa się z dwóch części: górnej i dolnej. W części górnej zapisane są podpowiedzi, na podstawie których trzeba dojść, do którego punktu planu wydarzeń one się odnoszą. W części dolnej zapisany jest punkt planu, który należy odgadnąć na podstawie podpowiedzi (odpowiednie pary podpowiedzi i punktów planu znajdują się na różnych kartach). Zadaniem uczniów jest nie tylko podanie prawidłowych odpowiedzi, ale także ustawienie ich zgodnie z kolejnością zdarzeń (szczegóły opisane w dołączonym opisie przebiegu gry). Zestawione ze sobą podpowiedzi z górnych części wszystkich kart tworzą plan szczegółowy, natomiast informacje z dolnych części – plan ramowy. Karty należy wydrukować i nakleić na kartoniki.

Zawartość: karty, opis gry: jej zasady i przebieg, zestawienie prawidłowych rozwiązań.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 5, Klasa 6
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne .jpg
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

skutecznik historyczny

Mam doktorat humanistyczny i pracuję naukowo, a prywatnie jestem matką, która stara się możliwie najskuteczniej pomóc córce w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Zbieram więc doświadczenia w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, starając się uczynić wiedzę z historii najbardziej przyswajalną dla mojego dziecka. W ubiegłym roku szkolnym, tak jak w poprzednich latach, uczyło się z przygotowanych przeze mnie notatek. Nie było oceny niższej niż celujący 🙂

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *