Rozkwit komunizmu w powojennej Polsce – komplet NOTATEK i KART PRACY

Materiał cyfrowy

Zestaw notatek w formie pytań i odpowiedzi oraz dopasowanych do nich kart pracy z wolnymi miejscami do uzupełnienia, dotyczący zagadnień:

1.    Sytuacja w powojennej Polsce. Wprowadzenie komunizmu;

2.   Stalinizm w Polsce. Rządy Bolesława Bieruta;

3.   Polska po śmierci Stalina. Rządy Władysława Gomułki;

4.   Polska w latach siedemdziesiątych XX w. Czasy Edwarda Gierka.

przygotowany według podstawy programowej nauczania historii w klasie 8 szkoły podstawowej (Podstawa programowa – Historia – Szkoła podstawowa IV-VIII).

Do zestawu dołączono zestawienie najważniejszych dat i związanych z nimi wydarzeń.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 8
Przedmiot Historia
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 17
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica Opracowania pojedynczych tematów zajmują na ogół do 1,5 strony A4 (jedno zajmuje pełne dwie strony). Niewielka objętość materiałów dobrze wpływa na motywację do uczenia się. Karta pracy zbudowana jest analogicznie do notatki, a ustne lub pisemne wypełnienie luk w tekście daje satysfakcję, pozwala na utrwalenie wiadomości oraz intensywnie ćwiczy pamięć wzrokową. Czytanie i powtarzanie materiału za pomocą kart pracy uczy także posługiwania się językiem współczesnej humanistyki. Przed wydrukowaniem materiałów proszę w ustawieniach drukowania wybrać opcję „dopasuj do strony”.
Średni czas aktywności ponad 120 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności Opanowanie pojedynczego modułu (notatka + karta pracy) zajmuje średnio od 30 do 45 min. pracy. Pakiet zawiera cztery moduły.

skutecznik historyczny

Mam doktorat humanistyczny i pracuję naukowo, a prywatnie jestem matką, która stara się możliwie najskuteczniej pomóc córce w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Zbieram więc doświadczenia w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, starając się uczynić wiedzę z historii najbardziej przyswajalną dla mojego dziecka. W ubiegłym roku szkolnym, tak jak w poprzednich latach, uczyło się z przygotowanych przeze mnie notatek. Nie było oceny niższej niż celujący 🙂

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *