Rzeczpospolita Obojga Narodów w 1. połowie XVIII w. Panowanie Augusta II Mocnego i Augusta III – notatki i karta pracy

Materiał cyfrowy

 

Notatki w formie pytań i odpowiedzi do grupy zagadnień pt. Rzeczpospolita Obojga Narodów w 1. połowie XVIII w. Panowanie Augusta II Mocnego i Augusta III, przygotowane dla klasy 6 według podstawy programowej nauczania historii w szkole podstawowej (Podstawa programowa – Historia – Szkoła podstawowa IV-VIII) oraz karta pracy zawierająca luki w treści wymagające uzupełnienia ustnego lub pisemnego. Wyciąg z notatek maturalnych do egzaminu z historii.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 6
Przedmiot Historia
Dokumenty
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 4
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica Wyjątkowo notatka do prezentowanego zagadnienia zajmuje 2 strony A4 (na ogół jest to 1 strona A4). Karta pracy zbudowana jest analogicznie do notatki, a ustne lub pisemne wypełnienie luk w tekście daje satysfakcję, pozwala na utrwalenie wiadomości oraz intensywnie ćwiczy pamięć wzrokową.
Średni czas aktywności do 45 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

skutecznik historyczny

Mam doktorat humanistyczny i pracuję naukowo, a prywatnie jestem matką, która stara się możliwie najskuteczniej pomóc córce w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Zbieram więc doświadczenia w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, starając się uczynić wiedzę z historii najbardziej przyswajalną dla mojego dziecka. W ubiegłym roku szkolnym, tak jak w poprzednich latach, uczyło się z przygotowanych przeze mnie notatek. Nie było oceny niższej niż celujący 🙂

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *