Scenariusz zajęć – Poznaję swoje ciało

Materiał cyfrowy

Materiał zawiera scenariusz zajęć, kolorowankę — gry. Scenariusz zawiera cele główne, cele szczegółowe, przebieg zajęć, informacje o dostosowaniu miejsca pracy dla dziecka, informacje o somatognozji. Scenariusz wzbogacony o diagnozę przeprowadzaną po zajęciach, która pomoże w formułowaniu celów kolejnych zajęć, tworzenia wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. Stosowane metody aktywizujące to praca w parach, storytelling (kolorowanka)

Kategorie ogólne Edukacja specjalna
Klasa/wiek 4-5 lat, 5-6 lat, 6-7 lat, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4
Przedmiot Edukacja przedszkolna
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *