Słowotwórstwo

Materiał cyfrowy

Prawie 30 zadań dotyczących słowotwórstwa. Zbudowane są tak, jak zadania na egzaminie ósmoklasisty (jednokrotny wybór, zadania prawda/fałsz itp.. Świetny materiał do powtórzenia i utrwalenie wiadomości ze słowotwórstwa. Doskonałe ćwiczenia dla nauczycieli przygotowujących ósmoklasistów do egzaminu.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *