Słucham – ćwiczenia rozróżniania głosek cz. 2

Materiał cyfrowy

???SŁUCHAM CZ. 2 – ćwiczenia rozróżniania głosek ???
PDF do samodzielnego wydruku – 96 stron – 15 zł
#ćwiczeniasłuchowe #słuchfonemowy #rozróżnianiegłosek #głoski #wygłos #nagłos #śródgłos
???Ćwiczenia – słuch fonemowy – rozróżnianie głosek (początek wyrazu, koniec wyrazu, środek wyrazu) ???
W zeszycie (ma każdej stronie 2 wyrazy):
– 60 słów różniących się głoską początkową
– 60 słów różniących się głoską końcową
– 60 słów różniących się głoską w środku wyrazu
W jaki sposób można wykorzystać ćwiczenia?
1) pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, by powiedziało co na nim widzi, a następnie, którą z podanych głosek zawiera.
2) pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, by powiedziało oba wyrazy (używając obu proponowanych głosek), a następnie wybrało prawidłową (wszystkie głoski tworzą wyrazy istniejące w języku polskim)
3) pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, by w miejsce kropek wpisało właściwą głoskę.
Można wydrukować mniejsze wersje dla dzieci np. 2 strony na 1 stronę lub 3 strony na 1 stronę i prosić, by dziecko zapisywało usłyszany wyraz. To oczywiście wersja dla dzieci umiejących już pisać.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 1-3)
Klasa/wiek 4-5 lat, 5-6 lat, 6-7 lat, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6
Przedmiot Terapia dysleksji
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *