Środowisko przyrodnicze i społeczno-gospodarcze Europy – karta pracy

Materiał cyfrowy

Dwustronna karta pracy z tematu Europa – środowisko przyrodnicze i społeczno-gospodarcze. Przeznaczona zarówno dla szkół podstawowych, jak i starszej młodzieży. Z uwagi na pracochłonność zadań, materiał przeznaczony jest na dwie godziny lekcyjne. Zadania są związane między innymi z wyznaczaniem współrzędnych, obliczaniem odległości, procentów, gęstości zaludnienia, rysowaniem piramidy płci i wieku, projektowaniem mapy. Zapraszam do skorzystania.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Geografia
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *