Stacja zadaniowa dla klasy 4 na podsumowanie działu Odkrywamy tajemnice ciała człowieka

Materiał cyfrowy

Zapraszam do zakupu materiałów na lekcję powtórzeniową dla klasy 4 pod dziale Odkrywamy tajemnice ciała człowieka. Stacje zadaniowe zawierają 5 zadań

Narysuj wylosowany układ narządów

Znajdź intruza- w każdej linijce wykreśl nazwę, która nie pasuje do pozostałych

3   Gra interaktywna z wykorzystaniem platformy LearningApps- uczniowie zapisują nazwy odgadniętych narządów

4   Wyturlaj polecenie dotyczące roli i położenia wybranych narządów (potrzebne kostki do gry)

5   Zadanie kreatywne- ułóż czterowersowy wiersz o wylosowanym narządzie. Za rymowany wiersz grupa otrzymuje dodatkowy punkt

Nauczyciel przygotowuje 5 stanowisk pracy. Na każdym stanowisku są materiały do wykonania zadania. Klasa podzielona na 5 grup. Przed rozpoczęciem nauczyciel krótko wyjaśnia, na czym polega każde zadanie. Na wykonanie jednego zadania uczniowie mają 5 minut. Nauczyciel przyznaje punkty. Po zakończeniu uczniowie wymieniają się kartami odpowiedzi i sumują otrzymane punkty.

Plik zawiera instrukcję dla nauczyciela oraz Karty pracy dla 5 grup. Na przedostatniej stronie znajduje się link do gry na platformie Learning Apps. 

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4
Przedmiot Przyroda
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne .png
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 21 - 30
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności do 45 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *