Stacje zadaniowe: Dramat (Zemsta, Dziady, Balladyna)

Materiał cyfrowy

Powtórzenie wiadomości z dramatów zawartych w podstawie programowej dla klas 7-8 w formie stacji zadaniowych. Celem lekcji jest powtórzenie wiadomości przed egzaminem ósmoklasisty. Uczniowie pracują z treścią trzech utworów – „Balladyny” Juliusza Słowackiego, „Dziadów” cz. II Adama Mickiewicza oraz „Zemsty” Aleksandra Fredry. Na realizację zadań uczniowie potrzebują 90 minut.

W trakcie realizacji zadań uczniowie:

  • porządkują wiadomości z lektur;
  • rozwijają umiejętność logicznego i krytycznego myślenia;
  • ćwiczą uzasadnianie swojego stanowiska oraz rozróżnianie przykładu od argumentu;
  • piszą streszczenie;
  • powtarzają pojęcia związane z dramatem;
  • ćwiczą zadania egzaminacyjne z tekstem ikonograficznym;
  • rozwijają umiejętność samooceny.

W skład zestawu wchodzą:

  • 4 zadania (gra MEMO z pojęciami teoretycznoliterackimi, typy komizmu, streszczenie tekstu nieliterackiego, analiza tekstów ikonograficznych);
  • przykładowe odpowiedzi;
  • instrukcję tego, jak uczniowie o różnym poziomie znajomości tekstu i tempie pracy mogą wykonywać poszczególne zadania.
Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 12
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności 90 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

codzisiajrobimy

Mam na imię Magda i lubię sama sobie zadawać trudne pytania, a potem próbować na nie odpowiadać.

Na co dzień uczę języka polskiego w jednej z warszawskich szkół podstawowych. W swojej codziennej pracy kieruję się zasadami Porozumienia bez Przemocy oraz oceniania kształtującego. Najważniejsze są dla mnie budowanie relacji z moimi uczniami oraz uczenie ich krytycznego myślenia. Uczę się, jak być empatycznym człowiekiem otwartym na problemy współczesnego świata i to samo staram się przekazać moim uczniom.

Zapraszam Cię serdecznie na mojego bloga, na którym dzielę się darmowymi pomysłami na lekcje oraz opowiadam o swojej codziennej pracy.

www.codzisiajrobimy.pl

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *