Stacje zadaniowe – Dzień Nauczyciela

Materiał cyfrowy

Stacje zadaniowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej zawierają pięć zadań leksykalnych:
    szukanie synonimów,
    budowanie rodziny wyrazów (trzy wersje karty pracy – dwie trudniejsze z wykresem rodziny wyrazów [kl. 7-8 – do wyboru w zależności od umiejętności uczniów] i łatwiejsza – krzyżówka [dla kl. 4-6]),
    ćwiczenie frazeologiczne,
    cytowanie i argumentowanie,
    ćwiczenie redakcyjne (życzenia).
Praca z zadaniami przewidziana jest na 25 minut (5×5 minut).

Jak taką lekcję przeprowadzić? Dzielimy klasę na 5 grup i przygotowujemy 5 stanowisk do pracy. Na każdym stanowisku kładziemy jedno zadanie. Każda z grup ma na wykonanie zadania 5 minut, potem zmieniają stację i wykonują kolejne zadanie. Rozwiązanie pokazują nauczycielowi, który zapisuje punkty.

Punktacja:
2 pkt – zadanie zrobione bezbłędnie
1 pkt – częściowo poprawne wykonanie zadania lub zadanie wykonane z pomocą nauczyciela

Ostatnie zadanie to speed dating – grupy pracujące przy konkretnych stacjach dzielimy na dwa zespoły – jeden zajmuje miejsca po zewnętrznej stronie okręgu uformowanego ze stolików (ci uczniowie się nie przemieszczają, pełnią funkcję pisarzy), a drugi „wewnętrzny” zmienia miejsce po upływie czasu wyznaczonego na pracę (2 minuty) – przesiada się do kolejnego stolika. Po upływie wyznaczonego czasu – 10 minut (5×2 minuty) – kolejne zadania są omawiane na forum klasy – uczniowie dzielą się pomysłami, porównują, komentują i podziwiają swoją kreatywność (10 minut na omówienie odpowiedzi). Jeśli nauczyciel nie ma możliwości wyświetlenia prezentacji Genial.ly, może po prostu odczytać pytania uczniom.
Wszystkie zadania przygotowane zostały tak, że każde z nich znajduje się na oddzielnej stronie – łatwo więc przygotować całą zabawę.

Materiał zawiera 18 stron i dwie prezentacje Genial.ly (speed dating oraz rozwiązania).

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *