Stacje zadaniowe – ortografia (pisownia ó i u)

Materiał cyfrowy

Oto zestaw “Stacje zadaniowe – ortografia (pisownia ó i u)” – jest to sześć różnorodnych  zadań sprawdzających znajomość zasad pisowni:

·        „ó” wymienia się na „o”, „e”, „a”,

·        „ó” występuje w końcówkach -ów, -ówka, -ówna

·        „u”  zawsze na początku i  na końcu wyrazów,

·        „u”  w końcówkach czasowników

·        „u”  w końcówkach -un,  -unek, -unia, -uszka, -uszek, -us, -uch, -ulec,

·        wyjątki od powyższych reguł (skuwka, wsuwka, zasuwka, „ó” na początku wyrazów).

Zadania przeznaczone są dla uczniów klas 4-6 (w klasach 7-8 sprawdzą się jako powtórzenie lub zadania na niespodziewane zastępstwo).

Przygotowane zostały tak, że każde z nich znajduje się na oddzielnej stronie – łatwo więc przygotować całą zabawę. Jak to zrobić? Dzielimy klasę na 6 grupy i przygotowujemy 6 stanowisk do pracy. Na każdym stanowisku kładziemy jedno zadanie. Każda z grup ma na wykonanie zadania 5-10 minut (w zależności od wieku i/lub możliwości uczniów), potem zmieniają stację i wykonują kolejne zadanie. Rozwiązanie pokazują nauczycielowi, który zapisuje punkty. Po zrobieniu wszystkich zadań, rozwiązania (i ewentualne trudności, najczęstsze błędy) są omawiane wspólnie (najlepiej gdy każda grupa omówi zadanie, które zrobiła dobrze, nauczyciel tylko uzupełnia w razie potrzeby).

Każde z zadań może służyć również jako podsumowanie lekcji poświęconej danej regule ortograficznej lub jako praca domowa.

Zestaw zawiera również tekst dyktanda wykorzystujący wyrazy, które pojawiły się w ćwiczeniach oraz zadanie dla uczniów z SPE (dyktando z lukami i zadanie sprawdzające znajomość zasad pisowni).

Materiał (plik PDF) zawiera: instrukcję, zadania dla uczniów, odpowiedzi, tabelę punktacji oraz tekst dyktanda i zadnie dla uczniów z SPE (20 stron).

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *