Stacje zadaniowe – ortografia (pisownia rz i ż)

Materiał cyfrowy

Oto zestaw „Stacje zadaniowe” – zestaw czterech zadań sprawdzających znajomość zasad pisowni:

·       „rz” wymienia się na „r” (tabela),

·       po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, ch, j, w piszemy „rz” (krzyżówka),

·       „ż” wymienia się na g, z, s, ź (zi), h, dz (wykreślanka),

·       w cząstkach -ża, -żo, -żu, -ży piszemy „ż” (QR kod).

Zadania przeznaczone są dla uczniów klas 4-6 (w klasach 7-8 sprawdzą się jako powtórzenie lub zadania na niespodziewane zastępstwo).

Przygotowane zostały tak, że każde z nich znajduje się na oddzielnej stronie – łatwo więc przygotować całą zabawę. Jak to zrobić? Dzielimy klasę na 4 grupy i przygotowujemy 4 stanowiska do pracy. Na każdym stanowisku kładziemy jedno zadanie. Każda z grup ma na wykonanie zadania 7-10 minut (w zależności od wieku uczniów), potem zmieniają stację i wykonują kolejne zadanie. Rozwiązanie pokazują nauczycielowi, który zapisuje punkty. Po zrobieniu wszystkich zadań, rozwiązania (i ewentualne trudności, najczęstsze błędy) są omawiane wspólnie (najlepiej gdy każda grupa omówi zadanie, które zrobiła dobrze, nauczyciel tylko uzupełnia w razie potrzeby).

Każde z zadań może służyć również jako podsumowanie lekcji poświęconej danej regule ortograficznej lub jako praca domowa.

Zestaw zawiera również tekst dyktanda wykorzystujący wyrazy, które pojawiły się w ćwiczeniach oraz zadanie dla uczniów z SPE (dyktando z lukami i zadanie sprawdzające znajomość zasad pisowni).

Materiał (plik PDF) zawiera: instrukcję, zadania dla uczniów, odpowiedzi, tabelę punktacji oraz tekst dyktanda i zadnie dla uczniów z SPE (16 stron).

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , ,
Instrukcja

zagraj-w-polski

Jestem polonistką z dwudziestoletnim stażem pracy, egzaminatorką i wielbicielką gamifikacji oraz nowoczesnych technologii w edukacji. Nałogowo tworzę wirtualne escape roomy.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *