Stacje zadaniowe – Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie wiadomości

Materiał cyfrowy

Stacje zadaniowe są doskonałą formą oderwania uczniów od ławek. Stacje rozkładamy w sali lekcyjnej lub na korytarzu. Dzielimy klasę na drużyny maksymalnie 3-osobowe. Drużyny muszą być wyposażone w zeszyt do obliczeń oraz kartkę do zapisu kolejności stacji. Każdy zespół zaczyna od innej stacji. Zadanie kończy się w chwili powrotu do swojej stacji. Uwaga!!! Trzeba przejść wszystkie stacje. Nauczyciel/osoba nadzorująca sprawdza kolejność stacji. Wygrywa drużyna, która przejdzie poprawnie wszystkie stacje.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Matematyka
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Fyrtel Matematyczny

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *