Stalinizm w Polsce. Rządy Bolesława Bieruta – notatki i karta pracy

Materiał cyfrowy

Notatki w formie pytań i odpowiedzi dotyczące sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce w 2 połowie lat czterdziestych i w 1. połowie lat pięćdziesiątych XX w., przygotowane dla klasy 8 według podstawy programowej nauczania historii w szkole podstawowej (Podstawa programowa – Historia – Szkoła podstawowa IV-VIII) oraz utrwalająca wiedzę karta pracy zawierająca luki w treści wymagające uzupełnienia ustnego lub pisemnego.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 8
Przedmiot Historia
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 2
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica Powtórzenie wiadomości w formie notatek zajmuje 1 i ¼ strony A4. Zapobiega to zniechęceniu objętością materiału, który trzeba przyswoić. Karty pracy zbudowane są analogicznie do notatek, a ustne lub pisemne wypełnienie luk w tekście daje satysfakcję, pozwala na utrwalenie wiadomości oraz intensywnie ćwiczy pamięć wzrokową. Uczy także sprawnego posługiwania się językiem polskiej humanistyki. Materiał ten wchodzi w skład dwóch zestawów pt. Rozkwit komunizmu w powojennej Polsce – jeden z nich zawiera notatki i karty pracy, a drugi same notatki (dostępne na stronie). Przed wydrukowaniem proszę w ustawieniach drukowania wybrać opcję „dopasuj do strony”.
Średni czas aktywności 15 - 30 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności Opanowanie wiadomości z prezentowanego zakresu zajmuje około 30 min.

skutecznik historyczny

Mam doktorat humanistyczny i pracuję naukowo, a prywatnie jestem matką, która stara się możliwie najskuteczniej pomóc córce w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Zbieram więc doświadczenia w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, starając się uczynić wiedzę z historii najbardziej przyswajalną dla mojego dziecka. W ubiegłym roku szkolnym, tak jak w poprzednich latach, uczyło się z przygotowanych przeze mnie notatek. Nie było oceny niższej niż celujący 🙂

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *