Starożytność (antyk) wprowadzenie

Materiał cyfrowy

Materiały służące wprowadzeniu do epoki starożytnej:

– ilustracje rozdaję uczniom i proszę, aby się zastanowili, jaki mogą mieć związek z czasami starożytnymi;
– następnie wyświetlam prezentację, która stanowi punkt wyjścia do charakterystyki epoki;
https://view.genial.ly/64fc205aac9745001120211e/presentation-starozytnosc-fundamenty-zycie-codzienne 
– omawiając prezentację i charakteryzując epokę, uzupełniamy kartę pracy.

Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

zd.mamapolonistka

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *