Święto Trzech Króli z biernikiem

Materiał cyfrowy

Materiał ten przeznaczony jest dla młodszych dzieci uczących się języka polskiego jako obcego w wieku od 6 do 9 lat, których poziom języka polskiego jest A0 lub A1.  Materiał ten składa się z 9 ćwiczeń, których głównym celem jest wprowadzenie oraz utrwalenie biernika rzeczownika i przymiotnika liczby pojedynczej w połaczeniu z takimi czasownikami, związkami frazeologicznymi jak „mieć na sobie”, „mieć” i „nieść w darze”.  Uwaga! Szczególny nacisk jest kładziony na rozróżnienie pomiędzy związkiem frazeologicznym „mieć na sobie”, które odnosi się do czynności noszenia, ubierania, a czasownikiem „mieć”, które odnosi się do czynność posiadania. Uzupełnieniem lekcji są dwa ostatnie ćwiczenia, które są formą zabawy. Są to ankieta oraz językowe bingo. Przy okazji tych zabaw uczniowie dowiadują się szczegółów związanych z tradycyjnym wyobrażeniem w kulturze chrześcijańskiej każdego z mędrców, na przykład, jaki kolor szat oraz wiek jest in najczęściej przypisywany.

Kategorie ogólne Edukacja specjalna
Klasa/wiek Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3
Przedmiot Język polski dla obcokrajowców
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Tortoise Language Services

Jestem tłumaczem z wykształcenia oraz wykwalifikowanym i doświadczonym nauczycielem języka polskiego jako obcego. Od wielu lat mieszkam w Wielkiej Brytanii, gdzie pracuję w szkołach polskich i angielskich. Prowadzę też badania nad przekładem sztuk teatralnych z języka polskiego na włoski.
Specjalizuję się w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych w nauczaniu na poziomach A0, A1 i A2.
Dodatkowo przygotowuję młodzież do egzaminów GCSE i A-level z języka polskiego w Wielkiej Brytanii.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *