UCZEŃ SŁABOWIDZĄCY. NAUKA CZYTANIA. OCZOPLĄS U DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH, a czytanie. Poradnik PDF do samodzielnego wydruku.

UCZEŃ SŁABOWIDZĄCY. NAUKA CZYTANIA. OCZOPLĄS U DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH, a czytanie.

UCZEŃ SŁABOWIDZĄCY. NAUKA CZYTANIA. OCZOPLĄS U DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH, a czytanie.  Poradnik PDF do samodzielnego wydruku. Poradnik pedagogiczny do nauki czytania ucznia słabowidzącego. Plik zawiera infografikę oraz 7 stron dokładnego opisu pracy z uczniem słabowidzącym. Praca pedagogiczna z dzieckiem słabowidzącym, to duże wyzwanie edukacyjne. Konieczne jest wprowadzenie dedykowanych form pracy edukacyjnej oraz dedukowanych materiałów edukacyjnych. Poradnik tłumaczy również, jak oczopląs wpływa na czytanie oraz w jaki sposób dziecku ułatwić naukę czytania przy oczopląsie.

Kategorie ogólne Edukacja specjalna
Klasa/wiek 4-5 lat, 5-6 lat, 6-7 lat, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 8
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica
Dodatkowe notatki dla rodzica Dziecko słabowidzące, nauka czytania przy oczopląsie.
Średni czas aktywności 15 - 30 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Mamotatopokazmi - pomoce edukacyjne dla dzieci słabowidzących

Zajmujemy się pedagogiką specjalną z zakresu tyflopedagogiki oraz funkcjonalnej diagnozy widzenia. Pracujemy z dziećmi słabowidzącymi, niedowidzącymi oraz niewidomymi z widzeniem szczątkowym. Zajmujemy się edukacją dzieci z dysfunkcjami wzroku oraz dziećmi ze specyficznymi problemami edukacyjnymi.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *