UCZEŃ SŁABOWIDZĄCY. NAUKA LICZENIA. OCZOPLĄS U DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH a liczenie.

UCZEŃ SŁABOWIDZĄCY. NAUKA LICZENIA. OCZOPLĄS U DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH a liczenie.

UCZEŃ SŁABOWIDZĄCY. NAUKA LICZENIA. OCZOPLĄS U DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH, a liczenie. Poradnik PDF do samodzielnego wydruku. Poradnik pedagogiczny do nauki liczenia ucznia słabowidzącego. Plik zawiera 11 stron: infografikę oraz 10 stron dokładnego opisu pracy z uczniem słabowidzącym. Praca pedagogiczna z dzieckiem słabowidzącym, to bardzo duże wyzwanie edukacyjne. Wyjątkowo trudna jest nauka liczenia. Niezbędne jest wprowadzenie dedykowanych form pracy edukacyjnej oraz dedykowanych materiałów edukacyjnych – liczebnych. Poradnik wyjaśnia także, jak oczopląs wpływa na naukę liczenia oraz w jaki sposób dziecku ułatwić naukę liczenia przy oczopląsie.

Kategorie ogólne Edukacja specjalna
Klasa/wiek 4-5 lat, 5-6 lat, 6-7 lat, Klasa 1
Przedmiot Matematyka
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 11
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica
Dodatkowe notatki dla rodzica UCZEŃ SŁABOWIDZĄCY. NAUKA LICZENIA. OCZOPLĄS U DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH a liczenie. Poradnik pedagogiczny.
Średni czas aktywności 15 - 30 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Mamotatopokazmi - pomoce edukacyjne dla dzieci słabowidzących

Zajmujemy się pedagogiką specjalną z zakresu tyflopedagogiki oraz funkcjonalnej diagnozy widzenia. Pracujemy z dziećmi słabowidzącymi, niedowidzącymi oraz niewidomymi z widzeniem szczątkowym. Zajmujemy się edukacją dzieci z dysfunkcjami wzroku oraz dziećmi ze specyficznymi problemami edukacyjnymi.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *