Wielkie odkrycia geograficzne. Renesans, reformacja i kontrreformacja w Europie XV i XVI w. – komplet notatek i kart pracy

Materiał cyfrowy

Zestaw notatek w formie pytań i odpowiedzi do historii okresu wielkich światowych odkryć geograficznych oraz epoki renesansu i rozłamu religijnego w Europie XV i XVI w., przygotowany dla klasy 6 według podstawy programowej nauczania historii w szkole podstawowej (Podstawa programowa – Historia – Szkoła podstawowa IV-VIII) oraz komplet kart pracy zawierających luki w treści wymagające uzupełnienia ustnego lub pisemnego.

Notatki i karty pracy podzielone są na następujące dziedziny: 1. Wielkie odkrycia geograficzne. Początek, uwarunkowania i przebieg; 2. Wielkie odkrycia geograficzne: znaczenie i skutki; 3. Europa w dobie renesansu; 4. Nowe wyznania chrześcijańskie: europejska reformacja; 5. Prześladowania na tle religijnym: europejska kontrreformacja; 6. Kalendarium wydarzeń (XV–XVI w.).

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 6
Przedmiot Historia
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 12
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica Poszczególne tematy, z wyjątkiem jednego (1,5 str.), mieszczą się na pojedynczych stronach A4, co dobrze wpływa na motywację do pracy . Karty pracy zbudowane są analogicznie do notatek, a ustne lub pisemne ich wypełnienie daje satysfakcję, pozwala na utrwalenie wiadomości oraz intensywnie ćwiczy pamięć wzrokową.
Średni czas aktywności ponad 120 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności Komplet składa się z pięciu modułów (notatka + karta pracy). Opanowanie materiału i wypełnienie karty zajmuje dwunastolatkowi od 15 do 30 min.

skutecznik historyczny

Mam doktorat humanistyczny i pracuję naukowo, a prywatnie jestem matką, która stara się możliwie najskuteczniej pomóc córce w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Zbieram więc doświadczenia w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, starając się uczynić wiedzę z historii najbardziej przyswajalną dla mojego dziecka. W ubiegłym roku szkolnym, tak jak w poprzednich latach, uczyło się z przygotowanych przeze mnie notatek. Nie było oceny niższej niż celujący 🙂

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *