Wpisy do Dziennika – rewalidacja – gotowce, przykłady, inspiracje

Materiał cyfrowy

Co zawiera dokument:
– Przedszkole (300 przykładów)

 • Zajęcia z zakresu edukacji sensorycznej – mają na celu stymulowanie zmysłów dziecka, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub innymi trudnościami w przetwarzaniu sensorycznym. Używa się różnorodnych materiałów i aktywności, które angażują różne zmysły, takie jak dotyk, węch czy słuch​​.

 

 • Zajęcia z zakresu terapii ruchowej – wykorzystują ruch jako główne narzędzie do wspierania rozwoju motorycznego i koordynacji, ale również jako sposób na poprawę interakcji społecznych oraz komunikacji. Metody takie jak Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne są przykładem podejścia, które integruje aktywność fizyczną z rozwojem umiejętności społecznych​​.

 

 • Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne – skoncentrowane na wspieraniu zdolności komunikacyjnych, używając narzędzi takich jak piktogramy, symbole czy wspomaganie technologiczne. Są one kluczowe dla dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej​​.

 

 • Zajęcia plastyczne i kreatywne – rozwijają wyobraźnię i umiejętności twórcze, umożliwiając dzieciom wyrażanie siebie przez sztukę. Zajęcia te mogą obejmować rysowanie, malowanie, prace rzeźbiarskie, co wspomaga również rozwój motoryki małej​​.

 

 • Zajęcia interaktywne i społeczne – ukierunkowane na rozwijanie umiejętności społecznych poprzez wspólną grę i interakcje, co jest istotne w pracy z dziećmi mającymi trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami​​.

 

 • Edukacja ekologiczna i przyrodnicza – zajęcia, które uczą dzieci szacunku do środowiska i odpowiedzialności za naturę. Dzieci poprzez bezpośredni kontakt z różnymi formami życia i zjawiskami przyrodniczymi uczą się podstawowych zasad ekologii. Można tu wykorzystać zajęcia w ogrodzie, obserwacje pogodowe, a także eksperymenty związane z recyklingiem i ochroną środowiska.

   

 • Zajęcia muzyczne – mają na celu rozwijanie wrażliwości artystycznej i muzycznej, a także zdolności rytmicznych i słuchowych. Muzyka często wykorzystywana jest również jako środek terapeutyczny, który pomaga w relaksacji, wyrażaniu emocji i budowaniu relacji z innymi przez wspólne śpiewanie czy granie na instrumentach.
   

 • Zajęcia logopedyczne – skupiają się na poprawie mowy i komunikacji oralnej dzieci. Wprowadzają różnorodne ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe i głosowe, które pomagają w prawidłowym formułowaniu dźwięków i słów, co jest kluczowe dla dzieci z trudnościami w mówieniu lub opóźnieniami w rozwoju mowy.
   

 • Zajęcia matematyczne i logiczne – rozwijają umiejętności liczenia, rozumienia liczb i relacji przestrzennych, a także myślenia logicznego i rozwiązywania problemów. Zajęcia te mogą być przeprowadzane w formie gier i zabaw edukacyjnych, które uczą dzieci myślenia analitycznego i strategicznego.
   

 • Zajęcia z rozwoju emocjonalnego – skupiają się na identyfikacji i zarządzaniu emocjami. Dzieci uczą się rozpoznawać własne uczucia oraz uczucia innych, a także odpowiednich sposobów reagowania na nie. Zajęcia te mogą obejmować role-playing, dyskusje grupowe i ćwiczenia mindfulness.
  Wszystkie te rodzaje zajęć rewalidacyjnych mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, co pozwala na maksymalizację ich korzyści edukacyjnych i terapeutycznych.

– Klasy 1-3 (300 przykładów)

1. Problemy z koncentracją uwagi:

 • Ćwiczenie „Cichy czas” – regularne krótkie sesje, podczas których dzieci uczą się skupiać uwagę na oddychaniu lub słuchaniu cichych dźwięków, co pomaga w rozwoju zdolności koncentracji.

 • Gra „Znajdź różnice” – korzystanie z obrazków z drobnymi różnicami do wykrycia, co stymuluje zdolność skupienia i analizy wzrokowej.

2. Trudności w czytaniu i pisaniu:

 • Gry fonologiczne – zabawy w rymy, segmentację słów na sylaby i głoski, co wspiera rozwój świadomości fonologicznej, kluczowej w nauce czytania i pisania.

 • Pisanie po śladzie – używanie tablic lub arkuszy z wydrukowanymi literami do śledzenia, co pomaga w rozwijaniu sprawności manualnej i nauki kształtów liter.

3. Niska umiejętność rozwiązywania problemów:

 • Gry logiczne – używanie prostych puzzli, gier typu „Labirynt” czy „Sudoku” dostosowanych do wieku, które uczą dzieci planowania i szukania rozwiązań krok po kroku.

 • Symulacje i scenariusze – organizowanie zabaw roli, gdzie dzieci muszą rozwiązywać spontanicznie pojawiające się problemy, np. jak zorganizować piknik klasowy.

4. Trudności z matematyką:

 • Zabawy z liczbami – korzystanie z kolorowych klocków do nauki dodawania i odejmowania poprzez fizyczne manipulowanie przedmiotami, co ułatwia zrozumienie abstrakcyjnych koncepcji matematycznych.

 • Matematyczne gry planszowe – gry takie jak „Monopoly Junior” lub „The Game of Life” uczące liczenia pieniędzy i prostego zarządzania zasobami.

5. Problemy z motoryką dużą i małą:

 • Parcours motoryczny – tworzenie torów przeszkód w klasie lub na placu zabaw, które dzieci muszą pokonywać, co rozwija koordynację i sprawność fizyczną.

 • Ćwiczenia z drobnymi przedmiotami – używanie drobnych koralików lub pinów do tworzenia obrazów na szablonach, co pomaga w doskonaleniu motoryki małej.

6. Brak umiejętności społecznych i emocjonalnych:

 • Kółko emocji – codzienne lub cotygodniowe spotkania, podczas których dzieci uczą się rozpoznawać i wyrażać swoje emocje oraz empatyzować z emocjami innych.

 • Gry i zabawy zasadami – takie jak „Czerwone światło, zielone światło”, które uczą zasad fair play i pracy zespołowej.

Te przykłady wpisów do dziennika mogą być dostosowane do potrzeb każdego ucznia, zapewniając indywidualne podejście do jego problemów i deficytów.

– Klasy 4-8 (300 przykładów)

Plan pracy rewalidacyjnej dla uczniów klas 4-8, który uwzględnia różne kluczowe obszary edukacyjne oraz strategie wspierające rozwój kompleksowych umiejętności uczniów:

Komunikacja Językowa

 • Rozwój Umiejętności Czytania: Ćwiczenia na zrozumienie tekstu, analiza i interpretacja różnorodnych gatunków literackich.

 • Umiejętności Mówienia: Warsztaty retoryki i wygłaszania przemówień, rozwijanie płynności i klarowności wypowiedzi.

 • Zdolności Pisania: Praca nad tworzeniem różnych form tekstów, od opowiadań po argumentacje, z naciskiem na strukturę, styl i gramatykę.

Matematyka i Logiczne Myślenie

 • Rozwiązywanie Problemów Matematycznych: Systematyczne ćwiczenia rozwijające umiejętności liczbowe i algebraiczne, w tym równania i funkcje.

 • Zrozumienie Pojęć Matematycznych: Eksploracja geometrii, statystyki i prawdopodobieństwa przez praktyczne zastosowania i projekty.

 • Logika i Strategia: Gry logiczne i łamigłówki rozwijające zdolność krytycznego myślenia i podejmowania decyzji.

Rozwój Społeczny i Emocjonalny

 • Zarządzanie Emocjami: Ćwiczenia i scenariusze z użyciem role-play do identyfikacji, wyrażania i regulacji emocji.

 • Umiejętności Interpersonalne: Projekty grupowe i interaktywne gry wspierające rozwój współpracy, empatii i umiejętności komunikacyjnych.

 • Radzenie Sobie ze Stresem: Techniki mindfulness, relaksacji oraz strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Nauki Przyrodnicze

 • Zrozumienie Procesów Przyrodniczych: Badania terenowe, eksperymenty naukowe dotyczące biologii, chemii i fizyki.

 • Ochrona Środowiska: Projekty i działania związane z zieloną energią, recyklingiem oraz zrównoważonym rozwojem.

 • Edukacja Ekologiczna: Aktywności związane z rolnictwem, botaniką oraz zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Sztuka i Kreatywność

 • Umiejętności Artystyczne: Warsztaty malarskie, rzeźbiarskie i rękodzieło artystyczne jako formy wyrażania osobistych uczuć i myśli.

 • Muzyka i Teatr: Lekcje gry na instrumentach, śpiewu oraz udział w produkcjach teatralnych rozwijające zdolności interpretacyjne i współpracę.

 • Kreatywne Projekty: Tworzenie filmów, fotografia, projektowanie graficzne jako środki rozwijania wyobraźni i zdolności technicznych.

Technologia i Informatyka

 • Podstawy Programowania: Nauka języków programowania, robotyka i tworzenie aplikacji.

 • Cyfrowa Biegłość: Efektywne korzystanie z narzędzi biurowych, bezpieczeństwo w internecie i etyka cyfrowa.

 • Innowacje Technologiczne: Projekty związane z nowymi technologiami, takimi jak druk 3D, rzeczywistość rozszerzona i wirtualna.

 

Takie podejście zapewnia holistyczny rozwój ucznia, integrując różnorodne dziedziny wiedzy i umiejętności z praktycznymi zastosowaniami, co jest kluczowe dla wszechstronn

Przykłady są ogólne i szczegółowe:

 

Każdy wpis powinien odzwierciedlać konkretne działania, ich cel i efekty, przy jednoczesnym zachowaniu zasad poufności i zgodności z przepisami edukacyjnymi.

Kategorie ogólne Rozwój nauczyciela/Kursy/Szkolenia/Webinary
Klasa/wiek 2-3 lata, 3-4 lata, 4-5 lat, 5-6 lat, 6-7 lat, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Rozwój społeczno-emocjonalny
Dokumenty .docx
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 101 lub więcej
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności ponad 120 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

aniazajaczek

Witaj! Nazywam się Ania i od 2015 roku z pasją pracuję jako nauczycielka przedszkola, stosując innowacyjne metody Fröbla i Daltona. Jestem także aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Moje serce bije dla edukacji, a moją misją jest tworzenie inspirujących scenariuszy zajęć, kreatywnych dekoracji, zabaw aktywizujących oraz kart pracy, które pomagają dzieciom rozwijać umiejętności i odkrywać świat.

Założyłam firmę, która dostarcza wysokiej jakości materiały dydaktyczne oraz wspiera nauczycieli przedszkola, klas 1-3 i 4-8 w tworzeniu dokumentacji. Moje doświadczenie i zaangażowanie w nowoczesne metody nauczania pozwalają mi tworzyć materiały, które są nie tylko edukacyjne, ale także pełne radości i zabawy.

Dlaczego warto wybrać moje materiały?

❤️Innowacyjność i Jakość: Każdy materiał jest starannie opracowany z myślą o najnowszych trendach edukacyjnych i potrzebach dzieci.

❤️Praktyczność i Użyteczność: Materiały są łatwe w użyciu i gotowe do natychmiastowego zastosowania w klasie.

❤️Wsparcie dla Nauczycieli: Oferuję pomoc w tworzeniu dokumentacji oraz dostosowywaniu materiałów do indywidualnych potrzeb nauczycieli.

❤️Inspiracja i Kreatywność: Moje scenariusze i karty pracy są pełne pomysłów, które zainspirują zarówno dzieci, jak i nauczycieli.

Dołącz do grona zadowolonych klientów

Setki nauczycieli już korzystają z moich materiałów, ciesząc się z ich efektywności i kreatywności. Dołącz do nich i spraw, by nauka w Twojej klasie była prawdziwą przygodą!

Skontaktuj się ze mną

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz specjalnie dostosowanych materiałów, skontaktuj się ze mną! Jestem tu, aby pomóc Ci stworzyć najlepsze środowisko edukacyjne dla Twoich uczniów.

Nie czekaj – zainwestuj w rozwój edukacyjny dzieci i zobacz, jak moje materiały mogą uczynić Twoją pracę łatwiejszą i bardziej satysfakcjonującą. ❤️

Zapraszam do współpracy, Ania

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *