Wymagania edukacyjne niezbedne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w klasie 4.

Materiał cyfrowy

Wymagania na poszczególne oceny w oparciu o podstawe programową oraz Program nauczania matematyki w klasach 4 – 8. matematyka z plusem.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4
Przedmiot Matematyka
Dokumenty .docx
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *