Wynalazki – Gra planszowa

Materiał cyfrowy

Wynalazki to wyścig maksymalnie sześciu graczy, którzy pracują nad wynalazkami w sześciu dziedzinach: energii, transportu lądowego, transportu morskiego, komunikacji, podboju kosmosu oraz budownictwa. W łatwiejszej wersji wynalazki nie są ze sobą powiązane a gracze nie mają wpływu na swoje postępy. W trudniejszej opracowanie niektórych wynalazków ułatwia wymyślenie innych.

Liczba graczy:

 • 2-6

Ta gra planszowa może służyć do nauki:

 • przeliczania w zakresie 30
 • odejmowania
 • dodawania
 • radzenia sobie z porażką
 • historii
 • techniki

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: po 1 dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła (1-6 oczek)
 • Żetony: po 20-30 na każdego z graczy (można użyć papierowych żetonów z 3 strony dokumentu z grą)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień staroci (2 marca)
 • Dzień Nikoli Tesli (10 lipca)
 • Dzień lotnictwa (28 sierpnia)
 • Światowy Dzień Mieszkalnictwa

Zasady gry „Wynalazki”:

Każdy z graczy jest wynalazcą specjalizującym się w jednej z sześciu dziedzin nauki. Dziedziny te wymienione są na dole planszy.Celem gry jest odkrycie najbardziej zaawansowanego wynalazku w danej dziedzinie (najwyższy wynalazek w kolumnie). Na początku gracze określają kolejność prowadzenia badań. Rozpoczyna gracz, który wyrzuci największą liczbę oczek. Potem grają kolejno osoby siedzące po lewej stronie. Możliwa jest też inna forma ustalania kolejki. W swojej kolejce gracz przeprowadza badania. Ich liczbę określa rzut kostką – gracz bierze tyle żetonów badań dla siebie. Po przeprowadzeniu badań gracz sprawdza, czy ma wystarczającą ilość żetonów do opracowania wynalazku (przelicza je).  Liczba ta jest umieszczona na polu powyżej tego, na którym stoi gracz. Aby przesunąć się wyżej należy odłożyć tyle żetonów ile wskazuje ta liczba. Niewykorzystane żetony badań przechodzą na następną kolejkę. Wynalazki z danej dziedziny odkrywamy od najniższego do najwyższego. Pierwszy wynalazek dostępny jest za darmo dla każdego z graczy.

Niektóre z wynalazków mają z boku tekst. Może to być nazwa innego wynalazku lub napis „wszystkie wynalazki”. W pierwszym przypadku gracz, który ma w swojej dziedzinie ten wynalazek a jeszcze go nie opracował dostaje 1 punkt badań za darmo. Jeśli taki wynalazek jest już odkryty to nic nie dostaje. „Wszystkie wynalazki” oznaczają, że każdy gracz dostaje 1 punkt badań.

Żetony wynalazków można zastąpić dowolnymi innymi żetonami np.: guzikami lub monetami.

W grze wykorzystano grafiki na licencji Public Domain CC0 z pixabay.com

Kategorie ogólne Przedszkole
Klasa/wiek 5-6 lat, 6-7 lat, Klasa 1
Przedmiot
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

basiowegry

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego. Na co dzień pracuję w przedszkolu integracyjnym w Warszawie. Poza tym udostępniam za darmo materiały w ramach projektu edukacyjnego Basiowe Gry Planszowe. Ponadto jestem redaktorem naczelnym dwumiesięcznika CZAS DZIECIŃSTWA na łamach, którego prezentowane są praktyczne porady dla rodziców, wychowawców i terapeutów dzieci w wieku przedszkolnym.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *