Zabawy ruchowe z flashcards

Zabawy ruchowe z flashcards – zestaw 100 zabaw ruchowych do nauczania języka angielskiego lub innego obcego, które wykonasz z dowolnymi flashcards. Zabawy podzielone na wiek, zakres, kompetencje językowe, tempo, oraz możliwość użycia jako test. Zabawy komunikacyjne, słownikowe i gramatyczne wykonasz z maluchami od 2 roku życia, z przedszkolakami i klasami 1-3. Również uczniowie klas starszych, np. 4-8 skorzystają z zabaw z alfabetem – przećwiczą pisownię przed sprawdzianem skacząc po literach, czy utrwalą czasy wchodząc w interakcję fizyczną z częściami zdania.
Każda gra posiada unikatowy numer. Dzięki temu znalezienie odpowiedniej gry na
lekcji nie nastręcza trudności, wystarczy tylko przed lekcją wybrać odpowiednie numery. Gry o najniższych numerach to gry odpowiednie nawet dla najmłodszych dzieci około dwóch lat. Gry te omówione są w dziale „Gry dla dzieci od lat dwóch”. Nie oznacza to oczywiście, że nie można używać ich do zabaw z dziećmi starszymi, wręcz przeciwnie – stanowią one doskonałe, spokojne wprowadzenie do lekcji w każdej innej grupie wiekowej.

W celu skomponowania gier do lekcji wystarczy posłużyć się legendą z kolorami. Gry
podzielone zostały na temat, kompetencje, zakres, tempo oraz możliwość zastosowania w testach.
Dobór tematu zależy od celu, który nauczyciel wyznaczył sobie na danej lekcji.
Oznaczenie „temat: każdy” oznacza, że można podstawić do wzoru tej zabawy praktycznie każdy temat. Oznaczenie „temat: specyficzny – poczta, sklep” oznacza, że jest to zabawa specyficzna, przystosowana do jednego konkretnego tematu lub kilku tematów wymienionych. Jeżeli szczególnie zależy nam na odnalezieniu gier tylko z danego tematu a nie podstawianiu tematu do wzoru w grach typu „temat: każdy”, można przeszukać ten dokument za pomocą klawiszy Ctrl F i po pojawieniu się okna dialogowego wpisać nazwę szukanego tematu, np. Ciało – dokument pokaże wszystkie miejsca, gdzie ten temat jest wyróżniony.
Podobnie oznaczenie „kompetencje”: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie zależą
od celu wytyczonego dla danej grupy wiekowej czy poziomu zaawansowania, stąd np.
kompetencje dwulatków nie obejmują pisania itd., jednak np. Glenn Doman uważa, że
zapamiętywanie wyglądu całych słów odbywa się podświadomie od początku życia, stąd ekspozycja na wyrazy pisane i nauka czytania w sposób bierny towarzyszą dzieciom w Play me od początku. Dlatego nawet gry dla dwulatków z użyciem plansz Play me mają najczęściej zapisane w rozwijanych kompetencjach także czytanie.
Oznaczenie „zakres” wyznacza podział na słownictwo i/lub gramatykę. Zabawy w
oparciu o dane słownictwo czy struktury gramatyczne mają często charakter uniwersalny i mogą być inspiracją do tworzenia kolejnych zabaw słownikowych czy gramatycznych z innych tematów.
Oznaczenie „tempo” informuje, czy dana gra jest statyczna czy dynamiczna. Gry
statyczne to gry przeprowadzane na siedząco, idealne dla najmniejszych dzieci czy dla uspokojenia grupy. Gry dynamiczne to gry z wykorzystaniem ruchu, nadają się dla dzieci od ok. trzech lat i doskonale motywują do dalszej nauki po serii gier statycznych. Przeplatanie tych dwóch typów zabaw oraz dobieranie ich w razie konieczności „na gorąco” według tego kryterium może „uratować” lekcję, kiedy dzieci są znudzone, zmęczone lub odwrotnie –
nadpobudliwe. Zaleca się zacząć od zabaw statycznych, a potem przejść do dynamicznych, gdyż dzieci rozochocone zabawą ruchową najczęściej kiepsko znoszą powrót do skupienia się bez możliwości ruchu. Tempo gier niekiedy związane jest z pojęciem wprowadzania zagadnienia (gry statyczne) i utrwalania zagadnienia (gry dynamiczne), niemniej podział taki należy traktować swobodnie.
Oznaczenie „test” informuje, czy dana gra nadaje się do przeprowadzenia ewaluacji
wyników nauczania. Wiele gier uczy poprzez naśladownictwo, natomiast gry testowe
wykluczają możliwość naśladownictwa, co pozwala wiarygodnie ocenić rzeczywisty postęp danego dziecka. Wygrana w takiej grze opiera się wyłącznie na wiedzy, którą dziecko posiadało przed rozpoczęciem gry, a nie tej, którą przyswoiło w trakcie zabawy np. poprzez naśladowanie odpowiedzi kolegów

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 1-3)
Klasa/wiek 2-3 lata, 3-4 lata, 4-5 lat, 5-6 lat, 6-7 lat, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Angielski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne .jpg
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Beata Majewska PlayMeAndLearn.com

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *