Zagubione części mowy. Rzeczownik. Czasownik. Przymiotnik. Ortografia

Materiał cyfrowy

Wytnij i wklej części mowy w odpowiednie miejsca – dom rzeczownika, czasownika lub przymiotnika. Uzupełnij wyrazy brakującą trudnością ortograficzną – „ó” lub „u”, „rz” lub „ż”, „ch” lub „h”. Wyjaśnij pisownię wyrazów – zapisz odpowiednie reguły ortograficzne.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Polonistyczne rozgrywki

Karty pracy, ćwiczenia, gry, stacje zadaniowe i escape roomy. Lektury 4-8, zagadnienia gramatyczne, ortografia i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.
Jesteśmy także na Facebooku.
polonistycznerozgrywki@gmail.com

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *