Zestaw imperativo afirmativo + negativo A2 język hiszpański

Materiał cyfrowy

Materiał na lekcję o hiszpańskim trybie rozkazującym. Zawiera odmianę czasowników regularnych i niektórych nieregularnych, zasady tworzenia tego trybu z zaimkami osobowymi oraz zaimkami dopełnienia bliższego i dalszego, jak również zadania z proponowanymi odpowiedziami (w sumie 51 zdań do napisania/przetłumaczenia przez ucznia). Materiał nadaje się zarówno do wykorzystania przez nauczyciela na lekcji, jak i do samodzielnej nauki. 

Kategorie ogólne Edukacja dorosłych
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa, Edukacja dorosłych
Przedmiot Język hiszpański
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 12
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *