Porady od prawnika

Porady od prawnika

Cześć! Chcesz sprzedawać/dodać swoje materiały na platformie Zlotynauczyciel.pl, ale masz wątpliwości, czy możesz to zrobić? Poprosiliśmy kancelarię SolidnyRegulamin.pl  o odpowiedź na główne pytania dostawców.

Chcę sprzedawać materiały w serwisie Zlotynauczycziel.pl, ale nie mam zarejestrowanej firmy. Czy mogę w ogóle sprzedawać? Jakie są moje obowiązki?

Odpowiedź kancelarii:

Tak, nawet bez rejestracji działalności gospodarczej mogą Państwo udostępniać materiały do sprzedaży. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców działalność należy zarejestrować poprzez złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, gdy przychód z działalności w którymś z miesięcy przekroczy połowę kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Do Państwa obowiązków w serwisie należy dostarczenie materiałów, których treść będzie poprawna, zgodna z aktualną wiedzą i nauką oraz w stosunku do których posiadają Państwo odpowiednie prawa, tj. prawa autorskie majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub stosowną licencję. Te kwestie, jak również Pozostałe Państwa obowiązki i zasady korzystania z serwisu Zlotynauczyciel.pl zostały wskazane w Regulaminie.

Co powinno być mojego autorstwa? Czy mogę brać dowolne zdjęcie w internecie dla uzupełnienia moich autorskich materiałów? Czy obrazy i czcionki na przykład z kolekcji Microsoft Office mogą być używane w materiałach sprzedażowych?

Odpowiedź kancelarii: Materiały, które Państwo udostępniają nie muszą być Państwa autorstwa. Jak wspomniane zostało w odpowiedzi powyżej – wystarczy, że będą Państwo posiadali stosowną licencję lub inne prawa umożliwiające udostępnianie tych materiałów wraz z udzieleniem licencji na ich wykorzystywanie. Tak się dzieje w przypadku obrazków, zdjęć czy czcionek (dokładniej rzecz ujmując – fontów; czcionką jest bloczek ze znakiem, np. literą, używany do druku, natomiast font to oprogramowanie za pomocą którego możliwe jest wyświetlenie danego znaku w konkretnym kształcie).

Mogą Państwo samodzielnie stworzyć swój własny font, bądź wykorzystać dostępne w Internecie. Przy tej drugiej opcji ważne jest, aby posiadali Państwo licencję na wykorzystanie fontu w celach komercyjnych. W przypadku MS Office kwestie dotyczące wykorzystania fontów są wskazane w licencji na korzystanie z oprogramowania. Zwykle zapisy te umożliwiają komercyjne wykorzystanie fontów zawartych w pakiecie MS, z zakazem dokonywania w nich zmian, modyfikacji i innych przeróbek.

Podsumowując, zanim zdecydują się Państwo wykorzystać fonty, obrazki czy inną treść, której nie są Państwo autorami, należy sięgnąć do umowy licencyjnej i sprawdzić, w jaki sposób mogą być wykorzystane interesujące Państwa elementy.

Ile osób może korzystać z moich materiałów?

Odpowiedź kancelarii: Każda osoba, która kupi materiały może z nich korzystać. W celu ochrony Państwa interesów w Regulaminie serwisu Złotynauczyciel zostały zawarte zapisy, na mocy których użytkownik, który kupi materiały uzyskuje licencję na korzystanie z tych materiałów wyłącznie w celach osobistych. Zakazana jest dalsza odsprzedaż czy wprowadzanie materiałów do obrotu.

Jednocześnie z uwagi na charakter serwisu i przeznaczenie materiałów, użytkownik, który dokonał zakupów w serwisie ma możliwość wykorzystania zakupionych materiałów na lekcjach prywatnych i w szkole.

Jak chronić moje prawa autorskie przy sprzedaży materiałów?

Odpowiedź kancelarii: Podstawowa ochrona zawarta jest w przepisach prawa (w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) i w Regulaminie serwisu. Regulamin wskazuje konkretnie w jaki sposób materiały mogą być wykorzystane, a w jaki nie mogą. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu bądź przepisów prawa, np. poprzez dalszą sprzedaż Państwa materiału przez użytkownika serwisu mogą Państwo wytoczyć takiemu użytkownikowi sprawę o naruszenie praw autorskich.

Roszczenia, jakie przysługują autorowi, którego prawa są naruszane to przede wszystkim roszczenie o zaniechanie naruszeń, roszczenie o usunięcie skutków naruszenia, a także roszczenie odszkodowawcze – o zapłatę sumy pieniężnej. Wniesienie powództwa do sądu powinno być każdorazowo poprzedzone odpowiednim wezwaniem. Często już na tym etapie można rozwiązać konflikt, dzięki czemu osiągną Państwo swój cel bez konieczności prowadzenia sprawy sądowej. Każda sprawa powinna być traktowana indywidualnie, zatem decyzja w sprawie wyboru roszczenia, wnioskowanej wysokości odszkodowania czy w ogóle wniesienia sprawy do sądu powinna być również przez Państwa indywidualnie podejmowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *