Zmiany w regulaminie dla dostawców

Od 7 sierpnia obowiązują dwa nowe punkty w Regulaminie dla Dostawców (VIII pkt 11 i 12).

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zapisami.

Punkt 11 (VIII)

Po indywidualnych ustaleniach dokonanych pomiędzy Dostawcą a Usługodawcą oraz za zgodą Dostawcy, termin zapłaty Prowizji za dany miesiąc, o którym mowa w ppkt 10, może zostać wydłużony maksymalnie do 4 miesięcy lub zapłata Prowizji za dany miesiąc może zostać podzielona na raty płacone w okresie nie dłuższym niż termin 4 miesięcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, prowizja za dany miesiąc będzie przelewana razem z Prowizjami wymagalnymi za kolejny miesiąc lub kolejne miesiące.

Punkt 12 (VIII)

Jeżeli suma Prowizji za dany miesiąc nie przekracza 15 zł (słownie: piętnaście złotych), Prowizja za ten miesiąc jest wypłacana Dostawcy wraz z Prowizjami za następny miesiąc, w których łączna kwota Prowizji przekracza 15 zł, a jeśli w następnym miesiącu również nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w niniejszym punkcie, w następnych miesiącach, nie dłużej jednak niż w ciągu 4 miesięcy.

W załączonych plikach PDF znajdziesz dokumenty, w których kolorem zaznaczone zostały wszystkie postanowienia wykreślane, dodawane lub ulegające zmianie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące zmian skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *