Chemia. Spalanie węgla – zadanie

Materiał cyfrowy

Zadanie wieloaspektowe, łączące takie zagadnienia, jak: obliczenia stechiometryczne, prawo zachowania masy, recykling, emisja tlenku węgla(IV). Nadaje się do zastosowania w klasie VII i VIII podczas zajęć z chemii (równania chemiczne i obliczenia; powietrze i jego zanieczyszczenia), biologii (ochrona środowiska), geografii (klimat: przyczyny i skutki ocieplenia), jako przykład integracji międzyprzedmiotowej. Nie wykluczałbym też zastosowania tego przykładu na języku polskim (rozprawka, opis, notatka, esej) lub języku obcym nowożytnym (przekład, globalizacja problemów, obcojęzyczne źródła wiedzy).

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7
Przedmiot Chemia
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *