Dobieranki – powtórzeniowe karty pracy do lektur klas 7-8

Zestaw składa się z 16 kart pracy (21 stron). Dziesięć pierwszych kart zawiera zadania polegające na dopasowaniu odpowiednich elementów, natomiast w sześciu pozostałych uczniowie samodzielnie muszą dopisać odpowiednie informacje.

Przygotowane przeze mnie karty mają pomóc uczniom utrwalić wiadomości dotyczące lektur obowiązkowych. I choć zadania skupiają się przede wszystkim na elementach świata przedstawionego, to funkcjonalność tych prac jest szersza – pozwalają na przykład utrwalić  gatunki literackie czy wzbogacić słownictwo (karta pracy dotycząca cech bohaterów).

Karty pracy można wykorzystywać na różne sposoby – jako pojedyncze zadania lub w ramach stacji zadaniowych. Również zamieszczone polecenia są tylko propozycjami. Można je modyfikować czy rozwijać.  Na przykład w przypadku cech bohaterów można poprosić uczniów, żeby podali przykłady sytuacji, w których te cechy się ujawniły. Lub przy łączeniu tytułu z gatunkiem – poprosić o określenie rodzaju literackiego.

LISTA ZAMIESZCZONYCH KART

DOBIERANIE                                                             UZUPEŁNIANIE

1. Bohaterowie                                                           1. Bohaterowie

2. Cechy                                                                     2. Cechy

3. Cytaty – część 1. i 2.                                              3. Cytaty – cześć 1. i 2.

4. Czas i miejsce                                                        4. Czas i miejsce

5. Gatunki                                                                   5. Zajęcia

6. Ikony

7. Relacje – część 1. i 2.

8. Zajęcia

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , , , , ,
Instrukcja

Czas na polski - Krzysztof Nocoń

Jestem nauczycielem dyplomowanym z kilkunastoletnim stażem. Pracuję w szkole podstawowej i liceum. Chciałbym, żeby nauka była jak najbardziej skuteczna i ciekawa dla uczniów. Mam nadzieję, że pomogą w tym przygotowywane przeze mnie materiały.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *