Dziecko słabowidzące. Widzenie twarzy i całego człowieka. Poradnik i ćwiczenia. Plik PDF do samodzielnego wydruku.

Dziecko słabowidzące. Widzenie twarzy i całego człowieka. Poradnik i ćwiczenia.

Dziecko słabowidzące. Widzenie twarzy i całego człowieka. Poradnik i ćwiczenia. Plik PDF do samodzielnego wydruku. Poradnik pedagogiczny oraz ćwiczenia pedagogiczne do samodzielnego wydruku i samodzielnej realizacji. Tekst zawiera bardzo dokładną instrukcję postępowania z dzieckiem słabowidzącym w temacie widzenia twarzy drugiego człowieka oraz widzenia całego człowieka. Ćwiczenia są edukacyjną zabawą z dzieckiem. Zawierają porównania budowy człowieka z budową zwierząt, dzięki czemu dobrze się bawimy oraz budujemy przez zabawę i rozmowę system pojęciowy dziecka. Budujemy wiedzę o świece dziecka słabowidzącego. Dziecko poznaje części ciała człowieka, uczy się wskazywać je u siebie oraz dostrzegać u drugiej osoby. Uczy się części twarzy, uczy się wskazywać je u siebie oraz dostrzegać u drugiej osoby. Plik zawiera 22 strony: 4 grafiki (twarz człowieka, całego człowieka, kota, konia) oraz   18 stron dokładnego opisu pracy z dzieckiem. 

Kategorie ogólne Edukacja specjalna
Klasa/wiek 2-3 lata, 3-4 lata, 4-5 lat, 5-6 lat, 6-7 lat, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3
Przedmiot Rozwój społeczno-emocjonalny
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 21 - 30
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica
Dodatkowe notatki dla rodzica Dziecko słabowidzące. Widzenie twarzy i całego człowieka. Poradnik i ćwiczenia.Plik PDF do samodzielnego wydruku. Poradnik pedagogiczny oraz ćwiczenia pedagogiczne do samodzielnego wydruku i samodzielnej realizacji.
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności Ćwiczenia mogą być zrealizowane jednorazowo lub mogą być podzielone na kilka części.

Mamotatopokazmi - pomoce edukacyjne dla dzieci słabowidzących

Zajmujemy się pedagogiką specjalną z zakresu tyflopedagogiki oraz funkcjonalnej diagnozy widzenia. Pracujemy z dziećmi słabowidzącymi, niedowidzącymi oraz niewidomymi z widzeniem szczątkowym. Zajmujemy się edukacją dzieci z dysfunkcjami wzroku oraz dziećmi ze specyficznymi problemami edukacyjnymi.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *