Kalendarz matematyczny na rok szkolny 2023/2024. Matematyka. Szkoła podstawowa. Szkoła ponadpodstawowa.

Materiał cyfrowy

Kalendarz matematyczny na rok szkolny 2023/2024 to kalendarz miesięczny z ręcznie rysowanymi matematycznymi ilustracjami oraz wybranymi: dniami matematycznymi, świętami nietypowymi oraz rocznicami narodzin słynnych matematyków i naukowców. Kalendarz zawiera również oznaczenia dni wolnych od pracy.

Kalendarz nie zawiera oznaczeń dni związanych z organizacją roku szkolnego.

Po zakupie produktu należy go wydrukować w wybranej przez siebie wersji.

Zawartość:

  • strony z miesiącami w wersji kolorowej (niebieski),
  • strony z miesiącami w wersji w odcieniach szarości,
  • listę dni wolnych od pracy w roku szkolnych 2023/2024,
  • listę wybranych dni matematycznych oraz świąt nietypowych w roku szkolnym 2023/2024,
  • listę rocznic narodzin wybranych słynnych matematyków oraz naukowców.

Typ szkoły: Szkoła podstawowa. Szkoła ponadpodstawowa

Klasa: wszystkie klasy szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej

Podstawa programowa:

SP.IX.5 uczeń zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur,

SP.I.1 uczeń zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe,

SP.XII.1 uczeń interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, 1% – jako jedną setną części danej wielkości liczbowej,

SP.VIII.7 uczeń wykonuje proste obliczenia geometryczne wykorzystując sumę kątów wewnętrznych trójkąta i własności trójkątów równoramiennych,

SP.IV.1 uczeń opisuje część danej całości za pomocą ułamka,

LO.VIII.3 uczeń rozpoznaje wielokąty foremne i korzysta z ich podstawowych własności.

Format pliku: plik .PDF do samodzielnego wydruku

Liczba stron: 32

ISBN: 978-83-968008-1-7

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Matematyka
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Matematyczne obrazki

Matematyczne obrazki powstały z potrzeby serca, aby wspierać uczniów przez przekazywanie im wiedzy matematycznej w krótkiej, zabawnej i obrazkowej formie. Z upływem czasu okazało się jednak, że jest ono głównie źródłem inspiracji dla nauczycieli matematyki.

Publikując kolejny matematyczny obrazek wysyłam w świat intencję, aby edukatorzy celowo korzystali z myślenia wizualnego podczas zajęć matematycznych.

W moim sklepie znajdziesz:
- ukryte obrazki wykonane w Google Sheets,
- pixel arty wykonane w Google Sheets,
- labirynty matematyczne do druku,
- sudoku do druku,
- rysowane karty pracy do druku,
- ćwiczeniowe karty pracy do druku,
- nagrania szkoleń związanych z wykorzystywaniem myślenia wizualnego w nauczaniu i uczeniu się matematyki.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *