Okresy warunkowe – conditionals

Okresy warunkowe – karty pracy, to zestaw po powtórki następujących typów: 0, I, II, III, mixed conditionals,oraz konstrukcja unless.

Zestaw zawiera 41 kart pracy z ćwiczeniami, planszę, oraz 27 małych kart z mixed conditionals.

 Typy ćwiczeń, które znajdziesz w zestawie:

 • uzupełnianie fragmentów zdań czasownikiem w nawiasie w odpowiedniej formie,
 • tłumaczenie fragmentów zdań, 
 • przekształcanie zdań,
 • wybór poprawnej odpowiedzi,
 • minidialogi,
 • które z poniższych zdań a lub b najlepiej opisuje każdą z poniższych sytuacji,
 • uzupełnij każdą parę zdań czasownikiem we właściwej formie,
 • wstaw if lubunless,
 • complete the sentences,
 • answer the questions
 • plansza do gry
 • 27 małych kart w mixed conditionals.

Dodatkowo zestaw zawiera klucz odpowiedzi.

Pliki są w PDF.

Zestaw możesz potraktować jako wklejki do zeszytu. Rozetnij pogrupowane ćwiczenia i rozdaj je uczniom.

Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Angielski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , , , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Meggie Creative Małgorzata Bidzińska

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *